Personal Crowd Shopper

Problem

Jeg går av og til og kjøper ting til familien fra de forskjellige fabrikkutsalgene her på Devoldfabrikken. Det tar tid, og jeg tenker ofte at her kunne jeg kjøpt inn mange flere enheter hvis jeg hadde kjøpere.

Løsning

En app (Ionic?) hvor jeg kan pushe ut at “nå skal jeg kjøpe greier” og så får alle abonnentene en push notification hvor det står hva jeg skal kjøpe, og de kan binde seg opp til et kjøp.

Monetization

Når jeg så går for å kjøpe, handler jeg 10 enheter i stedet for 1, og mine kunder kan betale et lite beløp ekstra for at jeg gjør jobben for de. Jeg ender opp med å tjene litt på dette i stedet for at det bare blir kostnad for meg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *